GTranslate

Czech Bulgarian Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Finnish French Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Ukrainian Vietnamese

Partneři

Facebook

 

Javorek

Popis

Javorek

Základní údaje: 106 obyvatel, 590 m n.m., 18 km severovýchodně od Nového Města, spojení do obce autobusem, autem. Javorek leží na modré turistické značce v CHKO Žďárské vrchy. Informační kiosek je umístěn u obchodu.
 
Historie
Obec vznikla na přelomu 13. a 14. století na území pánů z Pernštejna. První zmínka o obci pochází z roku 1364, kdy Javorek s okolními lesy koupil Archleb z Kunštátu a Stařechovic. V té době také založil Archleb na zalesněném kopci nad Javorkem hrad Skály. V roce 1976 byla obec přičleněna k Jimramovu, v roce 1990 se opět osamostatnila. K Javorku patří samoty Na Louži a U Benešů.
 
Významné osobnosti
V Javorku se narodil malíř a profesor Jan Beneš (1873-1946), který se věnoval dekorativnímu umění. Na výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925 vystavoval do té doby největší český koberec.
 
Památky lidové architektury
V obci se dochovala řada roubených i zděných stavení, která jsou dokladem tradiční lidové architektury v kraji. Mezi nejhodnotnější objekty patří bývalá rychta čp. 22 s mansardovou střechou. Rychta je poprvé zmiňována již v roce 1372, kdy ji majitel panství Archleb z Kunštátu a Stařechovic prodal svému panošovi Váchovi. Dnešní barokní podobu získala rychta po požáru v roce 1809. Podle pověsti vede ze sklepení rychty tajná chodba na zříceninu hradu Skály.
 
Nad rychtou stojí pozoruhodná kruhová stavba, která sloužila jako sušírna a tírna lnu.
 
U rychty také stojí dřevěná roubená zvonička s vyřezávanou věžičkou krytou šindelem. Zvonička pochází z 19. století.
 
Na návsi u rybníka je balvan s plastikou Jana Husa od Julia Pelikána z roku 1920.
 
Zajímavosti okolí
Na vrcholku zalesněného kopce nad Javorkem se tyčí mohutný skalní blok nazývaný Štarkov, Skály nebo dříve také Stařechovice (679 m). Mezi skalními bloky jsou dodnes patrné zbytky původního hradu Skály. Hrad postavil okolo roku 1380 Archleb ze Stařechovic, majitel zdejšího panství. Postupně se hrad změnil v sídlo loupeživých šlechticů. Na opevněném hradu Skály sídlila družina Jana Pušky z Kunštátu a poté husitského hejtmana Jana z Břežan, v jehož skupině bylo až 500 husitů. Jejich loupeživé výpravy znepokojovaly široké okolí, proto se zemská správa chtěla s Janem z Břežan dohodnout, aby jí za výkupné hrad postoupil. Jan z Břežan ale pravděpodobně dostal jen část slíbeného výkupného, a proto hrad neopustil. Hrad byl poté nákladně dobýván a okolo roku 1440 dobyt a rozbořen. V listinách z roku 1464 je již uváděn jako pustý a pobořený. Dodnes se zde dochovaly zbytky zdiva věží, paláce a obvodové hradby mezi skalisky. Při archeologickém průzkumu zde byly nalezeny např. zbytky penězokazecké dílny, dělové koule a pečetidlo Jana z Břežan. Od roku 1778 je hrad Skály stejně jako celé jimramovské panství v majetku rodu Belcrediů. Na vyznačených úsecích skalních bloků je povolena horolezecká činnost.
 
Pověst vypráví, že při obléhání hradu vojskem vyschla loupežníkům hradní studna a ti trpěli velkou žízní. Jejich vůdce proto chtěl uzavřít smlouvu s ďáblem, který slíbil, že studnu opět naplní vodou. Ve chvíli, kdy chtěl velitel loupežníků vlastní krví podepsat ďáblův pergamen, zavrávoral a spadl do studny. Loupežníci se polekali, ztratili hlavu a opustili hradby. Vojsko vniklo do hradu, loupežníky pochytalo a pobilo. Hrad byl zapálen a pobořen a pod zhroucenými zdmi zůstaly navždy zasypány také naloupené poklady. Dodnes se tu prý zjevují přízraky mrtvých loupežníků, kteří je hlídají.
 
Letní aktivity
Pěší turistika, cykloturistika, houbaření, horolezectví, vyjížďky na koních (Stáj Sága)
 
Zimní aktivity
Upravené běžecké lyžařské trasy (vzdálené 3 km), Sjezdovka Nový Jimramov (vzdálená 3 km)
 


Kontaktní informace

  • GPS: 49° 39' 0.4536" N 16° 10' 25.8564" E

Kde toto místo najdete?

Javascript is required to view this map.